Bewarende zorg


Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen is het een moeilijke én uitdagende taak op passende wijze voor deze mensen te zorgen. Deze professionele zorgverleners kunnen hierbij ondersteund worden door een visie op goede dagelijkse zorg. Een visie inspireert, corrigeert, informeert en ondersteunt verzorgenden en verpleegkundigen om op een bepaalde manier voor verpleeghuisbewoners te zorgen. Bewarende zorg is zo’n visie.